ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Κοκκινίδης Ευστάθιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
  2. Τσαβδαρίδης Λάζαρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  3. Μπέση Σοφία, Γεν.Γραμματέας  Δ.Σ.
  4. Μπανιά Χριστίνα, Ταμίας Δ.Σ.
  5. Βελημαχίτου Άννα, τακτικό μέλος/έφορος
  6. Ιορδανίδης Στράτος, τακτικό μέλος/έφορος
  7. Μαυρίδου Μάρθα, τακτικό μέλος /έφορος
  8. Μπισούκη Αλίκη, τακτικό μέλος/έφορος
  9. Τζιούφα Ελένη, τακτικό μέλος/έφορος.